Chi phí

 • Tận dụng lợi thế về giá cả cạnh tranh cho những khóa học tiếng Anh của chúng tôi tại Vancouver, Canada.
 • Tại đây, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về học phí cho các chương trình và khóa học tiếng Anh toàn thời gian, học thuật và luyện thi, cũng như tất cả các những chi phí khác liên quan đến khóa học tiếng Anh của bạn tại trường của chúng tôi.
 • Vui lòng liên hệ với các chi nhánh hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để kiểm tra những chương trình khuyến mãi phù hợp với bạn.
 • Chính sách của chúng tôi là duy trì mức học phí cực kỳ cạnh tranh cho những khóa học tiếng Anh, các chương trình và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để có thông tin về những định giá cụ thể, bạn có thể liên hệ với một trong những chi nhánh hoặc người đại diệncủa chúng tôi tại khu vực của bạn, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng gửi cho bạn bản định giá.
 

Học phí

 • Những mức học phí này có hiệu lực trong năm 2017.
 • Tất cả mức giá được thể hiện bằng đô-la Canada.
 • Bạn có thể thực hiện thanh toán cho một trong những chi nhánh hoặc người đại diện của chúng tôi trong khu vực của bạn, hoặc có thể thanh toán trực tiếp cho inlingua Vancouver.
 • Để biết thêm chi tiết về những phương thức thanh toán, vui lòng chọn mục Thông tin thanh toán.

 

Tại đây, bạn có thể xem Bảng giá inlingua Vancouver trong định dạng PDF có sẵn để tải xuống và in ra.

Tải Bảng giá xuống bằng định dạng PDF

Các khóa học tiếng Anh tổng quát

 • Các khóa học tiếng Anh tổng quát giúp học viên học cách giao tiếp một cách tự nhiên với phương pháp inlingua.
 • Những bài học này vui nhộn, sôi nổi và có tính tương tác.
 • Bạn sẽ cải thiện được những kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, ngữ pháp, phát âm cũng như từ vựng.

KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU (IP1)

Chi tiết
 • 24 bài học mỗi tuần (20 giờ) / thứ Hai đến thứ Năm từ 9h đến 14h30, và thứ Sáu từ 9h đến 12h
 • Các học viên được học tiếng Anh với phương pháp hiệu quả, vui nhộn, sôi nổi và có tính tương tác
 • Khóa học này tốt cho mọi cấp độ tiếng Anh, từ sơ cấp đến cao cấp / Mỗi cấp độ kéo dài trong 4 tuần
 • Khóa học này cực kỳ hiệu quả
 • Khóa học này bao gồm các bài học tiếng Anh tổng quát với phương pháp inlingua độc đáo của chúng tôi và một bài học tự chọn để bao hàm tất cả các kỹ năng
 • Khóa học này rất linh hoạt. Sau cấp độ trung cấp, học viên có thể học lên cấp độ tiếng Anh cao cấp hoặc tham gia khóa học luyện thi (IELTS, TOEFL, Cambridge FCE hay CAE), khóa học tiếng Anh thương mại hay khóa học dự bị Đại học
Thời hạn
 • Từ 1 đến 3
  tuần
 • Từ 4 đến 7
  tuần
 • Từ 8 đến 11
  tuần
 • Từ 12 đến 15
  tuần
 • Từ 16 đến 19
  tuần
 • Từ 20 đến 23
  tuần
 • Từ 24 đến 27
  tuần
 • Từ 28 đến 31
  tuần
 • Từ 32 đến 35
  tuần
 • Từ 36 đến 39
  tuần
 • 40 tuần
  hoặc hơn
Mức phí
 • 335
  đô-la mỗi tuần
 • 330
  đô-la mỗi tuần
 • 325
  đô-la mỗi tuần
 • 320
  đô-la mỗi tuần
 • 315
  đô-la mỗi tuần
 • 310
  đô-la mỗi tuần
 • 305
  đô-la mỗi tuần
 • 300
  đô-la mỗi tuần
 • 295
  đô-la mỗi tuần
 • 290
  đô-la mỗi tuần
 • 285
  đô-la mỗi tuần

KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU CAO CẤP (SE)

Chi tiết
 • 30 bài học mỗi tuần (25.5 giờ) / thứ Hai đến thứ Năm từ 9h đến 16h00, và thứ Sáu từ 9h đến 12h
 • Chương trình chuyên sâu và linh hoạt nhất của chúng tôi
 • Khóa học này tốt cho mọi cấp độ tiếng Anh, từ sơ cấp đến cao cấp / Mỗi cấp độ kéo dài trong 4 tuần
 • Chuyên sâu cao cấp và bài học nhóm hiệu quả
 • Khóa học này bao gồm các bài học tiếng Anh tổng quát với phương pháp inlingua độc đáo của chúng tôi và hai bài học tự chọn để bao hàm tất cả các kỹ năng
 • Những nhóm học nhỏ hơn trong 6 bài học bán riêng tư mỗi tuần
 • Khóa học này rất linh hoạt. Sau cấp độ trung cấp, học viên có thể học lên cấp độ tiếng Anh cao cấp hoặc tham gia khóa học luyện thi (IELTS, TOEFL, Cambridge FCE hay CAE), khóa học tiếng Anh thương mại hay khóa học dự bị Đại học
Thời hạn
 • Từ 1 đến 3
  tuần
 • Từ 4 đến 7
  tuần
 • Từ 8 đến 11
  tuần
 • Từ 12 đến 15
  tuần
 • Từ 16 đến 19
  tuần
 • Từ 20 đến 23
  tuần
 • Từ 24 đến 27
  tuần
 • Từ 28 đến 31
  tuần
 • Từ 32 đến 35
  tuần
 • Từ 36 đến 39
  tuần
 • 40 tuần
  hoặc hơn
Mức phí
 • 417
  đô-la mỗi tuần
 • 410
  đô-la mỗi tuần
 • 403
  đô-la mỗi tuần
 • 396
  đô-la mỗi tuần
 • 389
  đô-la mỗi tuần
 • 382
  đô-la mỗi tuần
 • 375
  đô-la mỗi tuần
 • 368
  đô-la mỗi tuần
 • 361
  đô-la mỗi tuần
 • 354
  đô-la mỗi tuần
 • 347
  đô-la mỗi tuần

CHƯƠNG TRÌNH GIAO TIẾP CẤP TỐC (ACP 28)

Chi tiết
 • 28 bài học mỗi tuần (23.5 giờ) / thứ Hai đến thứ Năm từ 9h đến 15h30, và thứ Sáu từ 9h đến 12h
 • Khóa học kết hợp sự linh hoạt trong chương trình chuyên sâu của chúng tôi với sức mạnh của những bài học một đối một (riêng)
 • Khóa học này tốt cho mọi cấp độ tiếng Anh, từ sơ cấp đến cao cấp / Mỗi cấp độ kéo dài trong 4 tuần
 • Chương trình cực kỳ hiệu quả. Khóa học bao gồm những bài học bốn đối một mỗi tuần để bao hàm những nhu cầu cụ thể
 • Khóa học này rất linh hoạt. Sau cấp độ trung cấp, học viên có thể học lên cấp độ tiếng Anh cao cấp hoặc tham gia khóa học luyện thi (IELTS, TOEFL, Cambridge FCE hay CAE), khóa học tiếng Anh thương mại hay khóa học dự bị Đại học
Thời hạn
 • Từ 1 đến 3
  tuần
 • Từ 4 đến 7
  tuần
 • Từ 8 đến 11
  tuần
 • Từ 12 đến 15
  tuần
 • Từ 16 đến 19
  tuần
 • Từ 20 đến 23
  tuần
 • Từ 24 đến 27
  tuần
 • Từ 28 đến 31
  tuần
 • Từ 32 đến 35
  tuần
 • Từ 36 đến 39
  tuần
 • 40 tuần
  hoặc hơn
Mức phí
 • 615
  đô-la mỗi tuần
 • 610
  đô-la mỗi tuần
 • 605
  đô-la mỗi tuần
 • 600
  đô-la mỗi tuần
 • 595
  đô-la mỗi tuần
 • 590
  đô-la mỗi tuần
 • 585
  đô-la mỗi tuần
 • 580
  đô-la mỗi tuần
 • 575
  đô-la mỗi tuần
 • 570
  đô-la mỗi tuần
 • 565
  đô-la mỗi tuần

Khóa học tiếng Anh Thương mại iBUS

Chi tiết

iBUS - Học tiếng Anh dành cho nơi làm việc

 • 24 nhóm bài học mỗi tuần (20 giờ)
 • Bài học bắt đầu từ 9h đến 14h30 từ thứ Hai đến thứ Năm, và 9h đến 12h vào thứ Sáu
 • Các chủ đề về kinh doanh, từ vựng chuyên môn và đội ngũ giáo viên có trình độ sẽ giúp bạn học tiếng Anh chuyên ngành
 • 4 hoặc 8 tuần bất kỳ trong năm
Thời hạn
 • Từ 4 đến 7
  tuần
 • 8
  tuần
Mức phí
 • 330
  đô-la mỗi tuần
 • 325
  đô-la mỗi tuần

Các khóa học Học thuật

Các khóa học tiếng Anh học thuật giúp ích cho các học viên mong muốn được học đại học hay cao đẳng tại Canada hoặc Mỹ. Các khóa học này cực kỳ chuyên sâu, được hợp thực hóa và bao hàm các kỹ năng học thuật sau trung học.

KHÓA HỌC DỰ BỊ ĐẠI HỌC (UPC)

Chi tiết

UPC - Giúp bạn thành công ở trường đại học hoặc cao đẳng

 • 24 nhóm bài học mỗi tuần (20 giờ)
 • Bài học bắt đầu từ 9h đến 14h30 từ thứ Hai đến thứ Năm, và 9h đến 12h vào thứ Sáu
 • UPC giúp bạn chuyển tiếp vào nhiều trường đại học và cao đẳng
 • Học tất cả các kỹ năng học thuật trong khóa học tiếng Anh cao cấp và học thuật của chúng tôi
 • 8 hoặc 12 tuần bất kỳ trong năm
Thời hạn
 • Từ 4 đến 7
  tuần
 • Từ 8 đến 11
  tuần
 • 12
  tuần
Mức phí
 • 330
  đô-la mỗi tuần
 • 325
  đô-la mỗi tuần
 • 320
  đô-la mỗi tuần

Các khóa học luyện thi

Các khóa học luyện thi giúp ích cho các học viên có nhu cầu chuẩn bị cho các kỳ thi và khóa học ngôn ngữ Anh chính thức để vào đại học hoặc phát triển nghề nghiệp của họ.

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS

Chi tiết

IELTS - Khóa học dự bị dành cho kỳ thi IELTS

 • 24 nhóm bài học mỗi tuần (20 giờ) / nhiều bài kiểm tra thực hành
 • Bài học bắt đầu từ 9h đến 14h30 từ thứ Hai đến thứ Năm, và 9h đến 12h vào thứ Sáu
 • 4, 8 hoặc 12 tuần bất kỳ trong năm
Thời hạn
 • Từ 4 đến 7
  tuần
 • Từ 8 đến 11
  tuần
 • Từ 12 đến 15
  tuần
 • 16
  tuần
Mức phí
 • 330
  đô-la mỗi tuần
 • 325
  đô-la mỗi tuần
 • 320
  đô-la mỗi tuần
 • 315
  đô-la mỗi tuần

Khóa học Luyện thi TOEFL iBT

Chi tiết

TOEFL - Khóa học dự bị dành cho kỳ thi TOEFL

 • 24 nhóm bài học mỗi tuần (20 giờ) / nhiều bài kiểm tra thực hành
 • Bài học bắt đầu từ 9h đến 14h30 từ thứ Hai đến thứ Năm, và 9h đến 12h vào thứ Sáu
 • 4, 8 hoặc 12 tuần bất kỳ trong năm
Thời hạn
 • Từ 4 đến 7
  tuần
 • Từ 8 đến 11
  tuần
 • 12
  tuần
Mức phí
 • 330
  đô-la mỗi tuần
 • 325
  đô-la mỗi tuần
 • 320
  đô-la mỗi tuần

Khóa học Luyện thi Cambridge CAE

Chi tiết

CAE - Khóa học dự bị dành cho kỳ thi CAE Cambridge

 • 24 nhóm bài học mỗi tuần (20 giờ) / nhiều bài kiểm tra thực hành
 • Bài học bắt đầu từ 9h đến 14h30 từ thứ Hai đến thứ Năm, và 9h đến 12h vào thứ Sáu
 • 9 tuần trong tháng 1 và mùa hè / 12 hoặc 13 tuần trong tháng 3 và tháng 9
Thời hạn
 • Từ 4 đến 7
  tuần
 • Từ 8 đến 11
  tuần
 • 12 hoặc 13
  tuần
Mức phí
 • 330
  đô-la mỗi tuần
 • 325
  đô-la mỗi tuần
 • 320
  đô-la mỗi tuần

Khóa học Luyện thi Cambridge FCE

Chi tiết

FCE - Khóa học dự bị dành cho kỳ thi FCE Cambridge

 • 24 nhóm bài học mỗi tuần (20 giờ) / nhiều bài kiểm tra thực hành
 • Bài học bắt đầu từ 9h đến 14h30 từ thứ Hai đến thứ Năm, và 9h đến 12h vào thứ Sáu
 • 9 tuần trong tháng 1 và mùa hè / 12 hoặc 13 tuần trong tháng 3 và tháng 9
Thời hạn
 • Từ 4 đến 7
  tuần
 • Từ 8 đến 11
  tuần
 • Từ 12 đến 13
  tuần
Mức phí
 • 330
  đô-la mỗi tuần
 • 325
  đô-la mỗi tuần
 • 320
  đô-la mỗi tuần

Các mức phí khác

PHÍ ĐĂNG KÝ / BẢO HIỂM / BÀI HỌC RIÊNG

PHÍ ĐĂNG KÝ

Chi tiết

(một lần, không hoàn trả, yêu cầu cho tất cả các khóa học)

Mức phí
 • 125 CAD

BẢO HIỂM Y TẾ

Chi tiết

Lưu ý: gói bảo hiểm y tế là bắt buộc phải có khi bạn theo học tại inlingua Vancouver. Bạn có thể đăng ký bảo hiểm thông qua chúng tôi hoặc tự mua bảo hiểm của riêng bạn.

Mức phí
 • 2 CAD
  (mỗi ngày)

BÀI HỌC MỘT ĐỐI MỘT

Chi tiết

(Bài học riêng, 50 phút mỗi bài học)

Mức phí
 • 70 CAD
  (mỗi bài học)
SÁCH GIÁO KHOA CHO CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

SÁCH VÀ ĐĨA CD INLINGUA

(cho 1 cấp độ)
 • Học viên được yêu cầu phải sử dụng sách của inlingua cho mỗi cấp độ ESL (tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai) trong các khóa học tiếng Anh tổng quát của chúng tôi.
 • Trong hợp đồng và hóa đơn đầu tiên, một quyển sách tiếng Anh tổng quát sẽ được kèm theo dành cho cấp độ ESL đầu tiên tại trường học. Chi phí là 65 và nó có bao gồm một quyển sách cho 1 cấp độ và các tài liệu bổ sung như là các bản sao dùng cho các bài học.
 • Đối với mỗi cấp độ ESL bổ sung, học viên được yêu cầu phải có sách của inlingua. Chúng tôi cho họ chọn lựa mua sách tại trường của chúng tôi. Chi phí là 45 mỗi quyển sách cho 1 cấp độ
Mức phí
 • 65 CAD

TÀI LIỆU CHO TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Chi tiết

(4 tuần)

Mức phí
 • 75 CAD
SÁCH GIÁO KHOA CHO KHÓA HỌC HỌC THUẬT

TÀI LIỆU UPC Khóa học Dự bị Đại học

Chi tiết

(4, 8 hoặc 12 tuần)

Mức phí
 • 75 CAD
Textbooks for Test Prep courses

TÀI LIỆU TOEFL iBT

Chi tiết

(4 tuần / 8 hoặc 12 tuần)

Mức phí
 • 60 / 100 CAD

TÀI LIỆU Cambridge FCE hoặc CAE

Chi tiết

(9 to 12 tuần)

Mức phí
 • 75 CAD

TÀI LIỆU IELTS

Chi tiết

(4, 8 hoặc 12 tuần)

Mức phí
 • 75 CAD
 • Học viên được yêu cầu phải có sách cho mỗi khóa học luyện thi (TOEFL, FCE, CAE hay IELTS).
 • Trong hợp đồng và hóa đơn đầu tiên, một quyển sách khóa luyện thi sẽ được kèm theo dành cho khóa học của họ. Chi phí giao động từ 60 đến 100 và bao gồm các tài liệu bổ sung như là các bản sao dùng cho các bài học.
 • Đối với học viên đã có sách, phí tài liệu là 30 trong mỗi khóa luyện thi.

Chỗ ở

Trong khi học tập và nghiên cứu tiếng Anh tại Canada, một chỗ ở đẹp, an toàn và thuận tiện là vô cùng quan trọng. Trường ngôn ngữ inlingua Vancouver của chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn cho các học viên quốc tế: Trọ tại nhà dân địa phương (bao ăn 3 bữa hoặc 2 bữa), ở ghép (không bao ăn) và nhà trọ tập thể học viên. Tất cả các lựa chọn đều rất tốt.

Vui lòng kiểm tra giá chỗ ở tại đây:

Chỗ ở tại Vancouver

Tại đây, bạn có thể xem Bảng giá inlingua Vancouver trong định dạng PDF có sẵn để tải xuống và in ra:

BẢNG GIÁ bằng dịch dạng pdf