Khóa học tiếng Anh Chuyên sâu Cao cấp - SE

Khóa học tiếng Anh Chuyên sâu Cao cấp của chúng tôi tại inlingua Vancouver được gọi là tiếng Anh Ngôi sao (Star English). Khóa học này cực kỳ lý tưởng dành cho các học viên có động lực cao độ mong muốn được tối đa hóa thời gian học tiếng Anh trên lớp của họ.

Học viên trong khóa học này có thể tham gia vào phạm vi các bài học tiếng Anh rộng nhất có thể mà chúng tôi cung cấp tại inlingua Vancouver.

 • Các học viên được học tiếng Anh với phương pháp hiệu quả, vui nhộn, sôi nổi và có tính tương tác
 • Khóa học này tốt cho mọi cấp độ tiếng Anh, từ sơ cấp đến cao cấp
 • Khóa học này cực kỳ hiệu quả
 • Mỗi cấp độ kéo dài trong 4 tuần
 • Chỉ trong 40 tuần, học viên có thể hoàn thành tất cả các cấp độ tiếng Anh của chúng tôi
 • Một nhóm trung bình từ 10 đến 12 học viên
 • Còn bao gồm các nhóm học bán riêng tư với từ 4 đến 6 học viên

Khóa học tiếng Anh Chuyên sâu Cao cấp (SE) bao gồm:

1. Các bài học tiếng Anh tổng quát với phương pháp inlingua độc đáo cho phép học viên nói tiếng Anh, luyện tập sử dụng ngôn ngữ mục tiêu và tiến bộ nhanh chóng

2. Hai bài học tự chọn để tập trung vào những nhu cầu cụ thể. Khi học tiếng Anh, các học viên có thể nói chính xác, lưu loát và tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình

Khóa học này rất linh hoạt. Sau cấp độ trung cấp, học viên có thể:

Liên hệ
Cảm ơn sự quan tâm của bạn! Bạn có thể sử dụng mẫu dưới đây để gửi tin nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn thật sớm.
Khóa học tiếng Anh Chuyên sâu Cao cấp - SE

Lịch học các cấp độ 1A - 5B

Chuyên sâu Cao cấp, 30 bài học mỗi tuần (25.5 giờ)

9h - 16h00 / thứ Hai - thứ Năm
9h - 12h / thứ Sáu

Khóa học này là chuyên sâu cao cấp. Nó bao gồm các bài học tiếng Anh của inlingua và bài học tự chọn vào buổi chiều tùy theo trình độ,nhu cầu và sở thích của bạn.

Bài học sáng (thứ Hai - thứ Năm)

Các bài học bao gồm: ôn tập bài tập về nhà và thuyết trình / luyện tập / phát âm / trình bày 3 điểm quan trọng mỗi ngày.

Bài học chiều (thứ Hai - thứ Năm)

Học viên có thể chọn 2 bài học tự chọn tùy theo nhu cầu và sở thích của mình.

Lịch học dành cho Khóa học tiếng Anh Chuyên sâu Cao cấp - SE

 • 30 bài học mỗi tuần (25.5 giờ)
 • thứ Hai đến thứ Năm từ 9h đến 16h00, và thứ Sáu từ 9h đến 12h
 • Vào ngày đầu tiên, học viên sẽ được phỏng vấn và làm bài kiểm tra năng lực đầu vào để xác định trình độ tiếng Anh của họ
 • Mỗi cấp độ kéo dài trong 4 tuần
 • Học viên có thể bắt đầu khóa học của họ trong bất kỳ tuần và cấp độ nào

Yêu cầu đới với Khóa học tiếng Anh Chuyên sâu Cao cấp - SE

 • Không có bất kỳ yêu cầu nào
 • Khóa học này tốt cho học viên ở bất kỳ cấp độ nào muốn cải thiện tiếng Anh của họ

Kiểm tra và thi

 • Bài trắc nghiệm và thuyết trình hàng tuần
 • Vào cuối kỳ, học viên có thể làm một bài thi viết cuối khóa và một bài thuyết trình
 • Học viên sẽ nhận được phản hồi về những tiến bộ và nhu cầu của họ khi tham gia các khóa học

Thời lượng khóa học và chi phí

Tận dụng lợi thế về giá cả cạnh tranh trong năm 2017.

Thời hạn, tuần
Từ 1 đến 3
tuần
Từ 4 đến 7
tuần
Từ 8 đến 11
tuần
Từ 12 đến 15
tuần
Từ 16 đến 19
tuần
Từ 20 đến 23
tuần
Mức phí, CAD
417
đô-la mỗi tuần
410
đô-la mỗi tuần
403
đô-la mỗi tuần
396
đô-la mỗi tuần
389
đô-la mỗi tuần
382
đô-la mỗi tuần

 

Thời hạn, tuần
Từ 24 đến 27
tuần
Từ 28 đến 31
tuần
Từ 32 đến 35
tuần
Từ 36 đến 39
tuần
40 tuần
hoặc hơn
Mức phí, CAD
375
đô-la mỗi tuần
368
đô-la mỗi tuần
361
đô-la mỗi tuần
354
đô-la mỗi tuần
347
đô-la mỗi tuần

PHÍ ĐĂNG KÝ (một lần) - 125 CAD.

SÁCH VÀ ĐĨA CD INLINGUA (cho 1 cấp độ) - 65 CAD.