Khóa học tiếng Anh

Khóa học tiếng Anh với mức cường độ khác nhau. Tại inlingua Vancouver, chúng tôi có 10 cấp độ, từ Sơ cấp đến Cao cấp, những khóa luyện thi, khóa dự bị Đại học và nhiều hơn nữa. Bạn sẽ nói tiếng Anh từ bài học đầu tiên và sẽ cải thiện được tất cả kỹ năng của mình trong bất kỳ khóa học ngắn hay dài.

english course vancouver canada study learn level

Khóa học tiếng Anh Tổng quát

Khóa học tiếng Anh của chúng tôi tại inlingua Vancouver bao gồm 24 bài học mỗi tuần hoặc nhiều hơn. Khóa học tiếng Anh của chúng tôi bao gồm những bài học tiếng Anh vào buổi sáng và một hoặc hai bài tự chọn như ngữ pháp, nghe, phát âm, đọc & viết học thuật, lưu loát và chính xác, thảo luận và tranh luận, những bài học bán riêng tư và nhiều hơn vào buổi chiều. Vài khóa học cũng bao gồm những bài học một đối một (riêng).
IP1 - 24 bài học nhóm mỗi tuần (trung bình mỗi nhóm từ 10 đến 12 học viên). Bài học bắt đầu từ 9h đến 14h30 từ thứ Hai đến thứ Năm, và từ 9h đến 12h vào thứ Sáu.
# CỦA NHỮNG BÀI HỌC
24
ĐỌC THÊM
SE - 30 bài học nhóm mỗi tuần (bao gồm 6 bài học bán riêng tư). Bài học bắt đầu từ 9h đến 16h từ thứ Hai đến thứ Năm, và từ 9h tới 12h vào thứ Sáu.
# CỦA NHỮNG BÀI HỌC
30
ĐỌC THÊM
ACP 28 - 28 bài học mỗi tuần (bao gồm 4 bài học một đối một). Bài học bắt đầu từ 9h đến 15h30 từ thứ Hai đến thứ Năm, và từ 9h đến 12h vào thứ Sáu.
# CỦA NHỮNG BÀI HỌC
28
ĐỌC THÊM
Học từ vựng thương mại, cụm từ và tiếng Anh về các tình hình kinh doanh - 24 bài học mỗi tuần
# CỦA NHỮNG BÀI HỌC
24
ĐỌC THÊM

Khóa học Học thuật

Chúng tôi cũng cung cấp khóa học tiếng Anh Học thuật toàn thời gian cho học viên mong muốn học ở trường đại học hoặc cao đẳng tại Canada hoặc Mỹ. Những khóa học này là khóa học chính thức và chuyên sâu cao bao gồm những kỹ năng học thuật sau trung học. Một nhóm trung bình có 10 đến 12 học viên. Sĩ số tối đa một lớp là 15 học viên. Bài học bắt đầu từ 9h đến 14h30 từ thứ Hai đến thứ Năm, và từ 9h đến 12h vào thứ Sáu.
Học tất cả các kỹ năng học thuật để được chấp nhận và thành công vào trường đại học hoặc cao đẳng - 24 bài học mỗi tuần
# CỦA NHỮNG BÀI HỌC
24
ĐỌC THÊM

Khóa học luyện thi

Chúng tôi cũng cung cấp các khóa học luyện thi tiếng Anh toàn thời gian. Vài học viên cần chuẩn bị cho những bài kiểm tra tiếng Anh chính thức và các khóa học để vào đại học hoặc nâng cao sự nghiệp của họ. inlingua Vancouver cung cấp những khóa học luyện thi cho vài bài trong số các bài kiểm tra tiếng Anh chính thức. Một nhóm trung bình có 10 đến 12 học viên. Sĩ số tối đa một lớp là 15 học viên. Bài học bắt đầu từ 9h đến 14h30 từ thứ Hai đến thứ Năm, và từ 9h đến 12h vào thứ Sáu.
Chuẩn bị học thuật cho bài kiểm tra IELTS - 24 bài học mỗi tuần
# CỦA NHỮNG BÀI HỌC
24
ĐỌC THÊM
Bài kiểm tra TOEFL trên internet - 24 bài học mỗi tuần
# CỦA NHỮNG BÀI HỌC
24
ĐỌC THÊM
Chứng chỉ tiếng Anh Cơ bản Cambridge - 24 bài học mỗi tuần
# CỦA NHỮNG BÀI HỌC
24
ĐỌC THÊM
Chứng chỉ tiếng Anh Cao cấp Cambridge - 24 bài học mỗi tuần
# CỦA NHỮNG BÀI HỌC
24
ĐỌC THÊM

 

Các khóa học tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh Chuyên ngành của inlingua Vancouver sẽ giúp bạn nói tiếng Anh và đạt được mục tiêu của mình. Hãy tham gia vào một bài học tiếng Anh thử nghiệm miễn phí ngay hôm nay!

Khóa học tiếng Anh tổng quát toàn thời gian bao gồm các bài học tiếng Anh inlingua, theo sau đó là một phạm vi rộng các bài học tiếng Anh tự chọn để cải thiện những kỹ năng ngôn ngữ cụ thể hoặc học tập về những chủ đề cụ thể. Các khóa học toàn thời gian khác là khóa học tiếng Anh Thương mại và khóa học luyện thi sẽ giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho những bài kiểm tra tiếng Anh chính thức như Cambridge FCE, Cambridge CAE, TOEFL iBT và IELTS.

Tại đây bạn sẽ tìm thấy danh sách khóa học hiện tại, chương trình học và bài học tự chọn mà chúng tôi đang dạy niên khóa này, trong định dạng PDF có sẵn để tải về và in ra.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC, KHÓA HỌC VÀ BÀI HỌC trong định dạng pdf